Etusivu » Käytännössä » Käytännön esimerkit

Käytännön esimerkit

Sivulle on koottu esimerkkejä kotimaisista suunnitelmista ja toteutuksista, jotka ovat edistäneet liikunnan olosuhteiden toteutumista. Pääpaino on arki- ja terveysliikuntaa edistävissä ja eri ikäryhmät huomioivissa suunnittelumenetelmissä ja ratkaisuissa.

Seututason esimerkit

Seututasolla liikunnan olosuhteiden edistämiseksi vaaditaan kokonaisvaltaista strategista maankäytönsuunnittelua, jossa liikunnan olosuhteet on huomioitu pitkällä tähtäimellä.

Poikkihallinnollista yhteistyötä seudullisesti ja kuntatasolla - Kangasala

Kangasalan kunta on tehnyt pitkäjänteisesti poikkihallinnollista yhteistyötä liikunnan edistämiseksi. Kunnan ensimmäinen pyöräilyohjelma laadittiin noin parikymmentä vuotta sitten. Lue lisää…

Liikunnan ja virkistyksen yleissuunnitelma - Karhukunnat

Karhukuntien alueella on kartoitettu nykyiset liikunnan olosuhteet, määritelty niiden mahdolliset kehittämistarpeet ja laadittu strateginen yleissuunnitelma tilanteen kehittämiseksi. Tutustu julkaisuun täällä…

Liikunnan ja virkistyksen yleissuunnitelma - Kokkolan seutu

Kokkolan seudulla on kartoitettu nykyiset liikunnan olosuhteet, määritelty niiden mahdolliset kehittämistarpeet ja laadittu strateginen yleissuunnitelma tilanteen kehittämiseksi. Tutustu julkaisuun täällä…

Kuntatason esimerkit

Kunnan tasolla liikunnan olosuhteiden huomioimiseen on hyvät mahdollisuudet uusia asuinalueita rakentaessa. Yhä ajankohtaisempaa on myös jo rakennettujen asuinalueiden korjaaminen ja täydentäminen. Silloin vuorovaikutteisella suunnittelulla, jossa alueen asukkaat otetaan mukaan suunnitteluun, on entistä tärkeämpi rooli.

Liminka - jalankulkupainotteista suunnittelua

Liminka on maaseutumainen ja väljästi kaavoitettu kunta noin 30 kilometrin etäisyydellä Oulusta. Siellä on pyritty huomioimaan arkiliikunta oleellisena osana kaavoitusta jo lähes 20 vuoden ajan. Lue lisää…

Lahden tulevaisuutta suunnitellaan tauotta

Lahdessa tehdään jatkuvaa yleiskaavatyötä. Uusi, oikeusvaikutteinen yleiskaavaa tehdään jokaisella valtuustokaudella. Tällöin yleiskaava on aina ajantasalla ja muuttuneisiin maankäytön tarpeisiin voidaan vastata nopeasti. Lue lisää…

Iisalmen ydinkeskustan virkistys- ja asiointireitit

Iisalmeen on suunniteltu kuusi opastettua virkistysreittiä ydinkeskustaan: virkistysreitti, esteetön asiointireitti, viitoitettu kävelyreitti, pyöräreitti, pyöräreitin laajentaminen ja Iisalmireitti. Lue lisää…

Eko-Viikki, Helsinki

Ilmastopainotteinen suunnittelu edistää myös arkiliikunnan olosuhteita. Lue lisää…

Vaasa - ehdotus viheraluejärjestelmäksi 2030

Liikunnan olosuhteita voidaan kehittää muun muassa varmistamalla viheralueiden riittävyys ja yhteneväisyys. Vaasan kaupunki on valmistellut erillisen viheraluejärjestelmäehdotuksen yleiskaava 2030 suunnittelutyön osana täyttämään asukkaiden virkistykselliset ja elämykselliset tarpeet. Lue lisää…

Kuopio - jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki

Kuopiossa kehitetään ja vahvistetaan kaupunkikeskustaa sekä sitä ympäröiviä jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin vyöhykkeitä, jotta autokaupunkikehitys tasapainottuisi. Lue lisää…

Paikkatiedon hyödyntäminen opiskelijoiden arkiliikunnan edistämisessä - Oulu

Oulun korkeakoulukampusten muuton yhteydessä tarkasteltiin kampusalueiden saavutettavuutta opiskelijoiden arkiliikunnan näkökulmasta pro gradu -tutkielmalla. Lue lisää…

Lähiympäristön tason esimerkit

Lähiympäristön tasolla liikunnan olosuhteita edistetään useimmiten rakentamalla lähiliikuntapaikkoja. Näiden rakentamisessa on tärkeää huomioida niiden sijainti ja saavutettavuus suhteessa muuhun kaupunkiympäristöön. Liikuntaa voi edistää lähiympäristön tasolla myös kehittämällä esimerkiksi kiinteistöjen pyörä- ja urheilunälineiden säilytystiloja sekä pyöräpysäköintiä. Hyvät pyörien säilytyspaikat asuinkerrostaloissa ja työpaikoilla voivat lisätä työmatkaliikuntaa.

Kouvola - Opetustoimen ja kaavoituksen yhteistyöllä laadukkaampaa kouluympäristöä

Koulu ja sen lähiympäristö reitteineen ovat tärkeitä suunnittelun kohteita lasten ja nuorten liikkumisen kannalta. Kouvolan kaupungissa opetustoimi on osallistunut aktiivisesti koulualueiden suunnitteluun. Lue lisää…

Linnakangastalon koulu ja lähiliikunta-alue, Kempele

Linnakangastalon lähiliikunta-alueen sijainnissa otettiin huomioon uusien asuinalueiden rakentuminen tulevaisuudessa. Lue lisää…

Hollihaan puisto, Oulu

Keskeisellä paikalla sijaitsevan Hollihaan puiston muutos on suunniteltu kaiken ikäisten käyttäjien tarpeita palvelevaksi. Nuoret on otettu mukaan heille suunnatun toiminta-alueen suunnitteluun. Puitoon on suunniteltu muun muassa skeittialue ja graffittiseinä. Lue lisää…

Vuorovaikutteisella suunnittelulla parempaa liikuntaympäristöä

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys Kajaanissa teki aloitteen lähiliikuntapuiston rakentamisesta alueelle vuonna 2006. Liikuntatarpeita selvitettiin vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Lue lisää…

Pin It on Pinterest