Etusivu » Käytännössä » Käytännön esimerkit » Jalankulkukaupunki

Kuopio – jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki

Kuopiossa kehitetään ja vahvistetaan kaupunkikeskustaa sekä sitä ympäröiviä jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin vyöhykkeitä, jotta autokaupunkikehitys tasapainottuisi.

Kuopiossa on tehty pitkäjänteistä työtä eheyttävän kaupunkirakenteen puolesta. Kuopion kaupunkisuunnittelun uudessa lähestymistavassa kaupunkia kehitetään kolmena erityyppisenä kaupunkijärjestelmänä ja järjestelmiä vastaavina vyöhykkeinä, joista käytetään nimityksiä jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin vyöhyke.

Jalankulkukaupungin vyöhyke ulottuu keskustasta noin 2 km säteellä ympäristöön, ja tällä alueella edistetään erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvia rakenteita. Vyöhykkeen keskellä on suppeampi intensiivisen jalankulkukaupungin vyöhyke ja sen ytimenä kävelykeskusta. Ydinkeskustaa uudistetaan laajentamalla kävelykeskustan alla sijaitsevaa maanalaista pysäköintilaitosta. Ydinkeskustan kadut rauhoitetaan näin kokonaan autoliikenteeltä. Lisäksi keskustan rännikaduiksi kutsutut kapeat kadut on muutettu kävely- ja pyöräilykujiksi. Rakentaminen jalankulkukaupungin ydinvyöhykkeellä on tiivistä ja noin yksi kolmasosa uudisrakennuksen asunnoista varataan autottomille asuntokunnille. Keskustan uusissa asuntokortteleissa on autottomat pihat ja pihojen viihtyisyyteen panostetaan. Bussilinjat kohtaavat kävelykeskustassa mahdollistaen sujuvat yhteydet kävelykeskustan ulkopuolelle.

Joukkoliikennekaupungin vyöhyke liittyy jalankulkukaupunkiin ja sen sormet ulottuvat enimmillään 10 kilometrin etäisyydelle keskustasta. Joukkoliikennekaupungin vyöhykkeen sisällä panostetaan joukkoliikenteeseen tukeutuvaan kaupunkirakentamiseen. Tällä vyöhykkeellä on toteutettu lähiöuudistusta ja täydennysrakentamista sekä parannettu joukkoliikenteen yhteyksiä rakentamalla uusia yhteyksiä joukkoliikennettä varten. Täydennysrakentaminen on sijoitettu tukemaan joukkoliikenteen käytettävyyttä.

Autokaupungin rakenteet ovat levittäytyneet koko kaupungin alueelle. Autokaupunkivyöhyke ympäröi muita vyöhykkeitä ja ulottuu keskustasta mitattuna 10-15 km:n etäisyydelle. Myös kaupunkia ympäröivä kaupunkiseutu on pääosiltaan autokaupunkia tai autoriippuvatusta. Myös tällä alueella pyritään ylläpitämään toimiva joukkoliikenne, jos alue liittyy joukkoliikennekaupunkiin tai seutulinjoihin. Väljän pientalovaltaisen yhdyskuntarakenteen vuoksi joukkoliikenteen järjestäminen ei kuitenkaan kaikilla alueilla ole enää kannattavaa. Kaupungin uudisrakentaminen pyritään pitämään joukkoliikennekaupungin vyöhykkeellä tai sen läheisyydessä, jotta liikenteestä aiheutuvat päästöt pysyisivät pieninä.

Kuopion kaupunkisuunnittelustrategioissa ei estetä autokaupungin kasvua tai autoliikenteen lisääntymistä, mutta sen rinnalle pyritään nostamaan vaihtoehtoja, joilla kehitetään ja vahvistetaan kaupunkikeskustaa sekä sitä ympäröiviä jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin vyöhykkeitä.

Kävely- ja pyörätieksi muutettu katu, jossa ainoastaan huoltoajo on sallittu.

Pin It on Pinterest