Etusivu » Olosuhdesuositukset

Liikunnan olosuhdesuositukset

Eri kaavatasoilla (maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava) voidaan monin keinoin kehittää liikunnan olosuhteita elinympäristössä. Seuraavaksi esitellään maankäyttöön liittyviä suosituksia, joiden soveltaminen suunnittelussa edistää erityisesti suotuisien liikunnan olosuhteiden syntymistä. Suositukset on ryhmitelty ja kytketty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen sisältövaatimuksiin (MRL 28§, 39§, 54§).

Suositukset on tarkoitettu avuksi tuomaan liikuntanäkökulmaa mukaan kaavoitukseen. Ne on tarkoitettu muistilistaksi kaavoitukseen osallistuville sekä kaavojen laatijoille ja maankäyttöön liittyvien päätösten tekijöille.

Seudullinen taso - Maakuntakaava

Miten alueella / maakuntakaavassa on järjestetty seuraavat liikunnan fyysisiin olosuhteisiin vaikuttavat tekijät?

Kunnan taso - Yleiskaava

Miten kunnassa tai sen osassa / yleiskaavassa on järjestetty seuraavat liikunnan fyysisiin olosuhteisiin vaikuttavat tekijät?

Lähiympäristön taso - Asemakaava

Miten lähiympäristössä / asemakaavassa on järjestetty seuraavat liikunnan fyysisiin olosuhteisiin vaikuttavat tekijät?

Pin It on Pinterest