Hankkeessa toteutetut videot itseopiskeluun nyt saatavilla

Uutinen | 22.6.2022 | Liikuntakaavoitus

Liikuntakaavoitus.fi -sivustolta löytyy nyt itseopiskeluun tarkoitettuja videoita, joissa käsitellään liikunnan edistämistä kaavoituksessa. Videot on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille sekä liikkujille, urheiluseuroille ja yhdistyksille. Itseopiskelumateriaalin avulla pyritään lisäämään eri kohderyhmien tietoisuutta
vaikutusmahdollisuuksistaan liikunnan fyysisten olosuhteiden kehittämisessä ja ylläpidossa, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet liikkua elinympäristössään.

Pin It on Pinterest