Etusivu » Käytännössä » Käytännön esimerkit » Linnakangastalo Kempele

Linnakangastalon koulu ja lähiliikunta-alue, Kempele

Linnakankaan alue sijaitsee Kempeleen kunnan pohjoisosassa, nopeasti kasvavan Kokkokankaan asuinalueen jatkeena. Alue kasvaa kohden Oulun rajaa. Tavoitteena on, että Kempeleen Linnakangas ja Oulun Kaakkuri muodostavat tulevaisuudessa yhden toiminnallisen kokonaisuuden.

Näkymä mäeltä Linnakangastalolle. Kuva: Outi Tuomivaara.

Linnakangastalon koulu ja lähiliikunta-alue sijaitsevat Linnakankaan asuinalueen keskellä. Katso sijainti Kempeleen kunnan opaskartasta. Lähiliikunta-alueelle oli suuri tarve, koska asuinalueelta olisi ollut liian pitkä matka lähimmälle olemassa olevalle liikuntapaikalle.

Klikkaa suunnitelmaa nähdäksesi se suurempana. Kuva: Kempeleen kunta.

Linnalähteen liikuntapuiston rakentamisessa hyödynnettiin Tahkoselän ylijäämämaiden vastaanottopaikkaa. Ylijäämämaiden ansiosta tasaiseen maastoon saatiin korkeuseroja sisältävä kilometrin mittainen pururata/hiihtolatu. Reitin varteen on istutettu alueella menestyviä lehti- ja havupuulajeja.

Puiden istutustapahtuma. Kuva: Outi Tuomivaara.

Puistosta on muodostunut monipuolinen keskuspuisto ja lähiliikuntapaikka, joka palvelee koulun, päiväkodin ja Linnakankaan alueen asukkaita. Alueen läpi kulkee yhdyslatu Köykkyristä Oulun Iinattiin, joka rakentuu kohti Oulua asutuksen laajentuessa. Yhdyslatu mahdollistaa tulevaisuudessa laajemman, kuntarajojen ylittävät hiihtoverkoston käytön. Lisäksi Linnakankaan alueelle on rakennettu nuotiopaikka ja luontopolku kesällä 2011.

Puistoalue on pohjoisreunalta hakattua metsää, eteläpuolella on nuorta männikköä ja väliin jää avoin täyttömäki. Alueen etelä- ja koillisosa on jätetty luonnontilaiseksi metsäksi. Pyörätien varteen mäen eteläpuolelle on rakennettu alueen keskusleikkipuisto. Alueen pohjoispuolelle on varattu alue jalkapallokentälle, joka rakentuu lähitulevaisuudessa.

Täyttömäen puulajeina vaihtelevat havu- ja lehtipuut. Pohjoisrinne ja mäen laki on jätetty avoimeksi niityksi. Pohjoisrinnettä voi käyttää talvisin mäenlaskupaikkana. Mäen päällä on kivikko ja näköalapaikka, jossa on 6 m:n kiipeilyverkko.

Kuva. Kivikon ja kiipeilyverkon rakentamista. Outi Tuomivaara.

Linnakankaan pohjoisosan kaavoitus on käynnistynyt ja alueelle on laadittu kaavoituksen pohjaksi viheralueverkosto ja reitistö. Louhosalueen tuleva suunnittelu on käynnistetty, louhinta on loppumassa 2013 ja sen jälkeen alueelle muodostuu monipuolinen virkistys- ja ulkoilualue.

Linnakankaan lähiliikuntapaikan rakentamiseen haettiin valtionavustusta. Kempeleen kunnalla harjoittelijana ollut maisemasuunnittelun opiskelija Outi Tuomivaara kirjoitti kohteen lähiliikunta-avustuksen hakemisesta opinnäytetyönsä.

Pin It on Pinterest