Etusivu » Planläggning och vardagsmotion

Planläggning och vardagsmotion

Denna sida presenterar planläggning och byggande som gynnar vardagsmotion i vår livsmiljö. Sidan innehåller baskunskap, rekommendationer och exempel på lyckat genomförda projekt. Det rekommenderas att i samband med planläggning undersöka omständigheterna för vardagsmotion, promenering, cykling, samt näridrottsplatser och friluftsliv.

En livsmiljö som erbjuder goda möjligheter att röra på sig i vardagen inspirerar människor i alla åldrar att öka mängden daglig motion. Detta bidrar till att upprätthålla vår hälsa och främja vårt välstånd.

Rekommendationer för främjande för fysisk aktivitet i planläggning

Omständigheterna för fysisk aktivitet kan främjas mångsidigt på de olika planläggningsnivåerna (landskapsplan, generalplan och detaljplan). Nedan finns nerladdbara pdf-filer som innehåller rekommendationer för främjandet av fysisk aktivitet i markanvändning. Tillämpning av rekommendationerna i planeringsarbetet hjälper till att skapa omständigheter som stöder fysisk aktivitet i vår omgivning. Rekommendationerna har ordnats i grupper enligt markanvändnings- och bygglagens innehållskrav för landskaps-, general och detaljplanen (MBL 28§, 39§, 54§).

Rekommendationerna är ämnade som minneslista för deltagare i planläggningen, planförfattare och beslutsfattare inom planläggningen.

Vid behov av mer information, kontakta info(at)liikuntakaavoitus.fi.

Pin It on Pinterest