Liikuntakaavoitus.fi

Liikunnan olosuhteisiin vaikutetaan kaavoituksella. Kaavoitus on eri näkökulmien yhteensovittamista maankäytön suunnittelussa. Terveys- ja arkiliikunnan näkökulma on tärkeä saada mukaan, mutta se ei nykyisin aina toteudu. Kaavoituksen osapuolilla ei aina ole riittävästi tietoa suotuisista liikuntaolosuhteista.

Tämä sivusto esittelee liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista. Sivustolle on koottu taustatietoja, suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Kaavoituksessa on tarpeen kehittää asumisen, liikenteen, palveluiden ja työpaikka-alueiden ohella myös arkiliikunnan, kävelyn ja pyöräilyn, lähiliikuntapaikkojen sekä ulkoilun olosuhteita.

Kun elinympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan, voivat kaiken ikäiset innostua liikkumaan omin voimin lähiympäristössään ja harrastaa liikuntaa myös yhdessä. Kaikki liikunta auttaa ylläpitämään terveyttä ja mielen vireyttä. Lyhyillä etäisyyksillä omin voimin liikkuminen on monesti myös helpompi ja nopeampi tapa siirtyä paikasta toiseen.

Yleistä

Yhdyskuntarakenteella on merkittäviä vaikutuksia liikuntatottumuksiimme. Huomioimalla liikunnan olosuhteita yhdyskuntasuunnittelussa edistetään arkiliikuntaa. Lue lisää…

Olosuhdesuositukset

Tälle sivulle on koottu suosituksia liikunnan olosuhteita edistävistä asioista kaavoituksessa. Suositukset on ryhmitelty eri kaavatasojen mukaan. Lue lisää…

Käytännössä

Tällä sivulla esitellään hyviä käytännön esimerkkejä liikuntaa edistävien ympäristöjen suunnittelusta. Lue lisää…

Pin It on Pinterest