Kaksi uutta ideakorttia julkaistu: 28 – Koirapuistot ja 29 – Agility

Uutinen | 16.6.2022 | Liikuntakaavoitus

Koirien määrä kasvaa Suomessa voimakkaasti ja samoin lisääntyy myös koirien kanssa harrastettava liikkuminen. Koirat vaativat päivittäistä ulkoilua ja liikuntaa, ja samalla ne saavat myös omistajansa liikkumaan säässä kuin säässä! Onkin laskettu, että koiranulkoiluttajat ovat lähiulkoilualueiden ahkerin käyttäjäryhmä, kun tarkastellaan vuoden aikana kertyviä harrastuskertoja. Kunnallisia palveluita järjestettäessä koiranomistajat tuleekin rinnastaa muihin liikunnan harrastajiin.

Koira tarvitsee päivittäistä liikuntaa, eikä pelkkä kytkettynä ulkoiluttaminen riitä. Koirapuistot ovat alueita, jotka on tarkoitettu koirien vapaana liikkumiseen. Niiden tarve on kasvussa etenkin tiivistyvillä kaupunkialueilla, joilla on vähemmän muita mahdollisuuksia koirien ulkoiluttamiselle. Koirapuistot tarjoavat myös ihmisille paikan tavata toisiaan ja olla tekemisissä sellaistenkin ihmisten kanssa, joita he eivät muuten tapaisi.

Ideakortti 28 – Koirapuistot tarjoaa tietoa koirapuistojen saavutettavuudesta ja hyvistä sijainneista, mitoituksesta ja tilantarpeesta, suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kaavaprosessista- ja merkinnöistä. Lisäksi ideakortissa esitellään lyhyesti esimerkki aiemmasta hyvästä toteutuksesta.

Agility on koirien esteratakilpailu, jossa ohjataan koiraa radan läpi mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi. Sen tarkoituksena on koiran toimintakyvyn ja älykkyyden kehittäminen. Laji on avoin kaikille koirille. Menestyminen vaatii koiralta hyvää fyysistä kuntoa, yhteiskuntakelpoisuutta, toimintakykyä sekä etenkin yhteistyötä ohjaajan kanssa. Agility onkin sekä koiran että sen omistajan urheilulaji. Laji haastaa ohjaajan fyysisiin urheilusuorituksiin, ja koiran kunnosta huolehtiessaan hän saa myös arkiliikuntaa. Lajin suosio on Suomessa kasvanut räjähdysmäisesti ja nykyään sitä harrastaa yli 13 500 ihmistä.

Ideakortti 29 – Agility tajoaa tietoa agilityhallin ja –kenttien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kaavaprosessista ja sopivista kaavamerkinnöistä. Ideakortissa esitellään myös esimerkit kahdesta erilaisesta agilityhallista.

Tästä pääset tutustumaan kaikkiin julkaistuihin ideakortteihin.

Pin It on Pinterest