Eko-Viikki, Helsinki

Ilmastotavoitteiden mukainen kaavoitus tukee myös arkiliikunnan olosuhteita. Viikin Latokartano on asuinalue, jonka toteutuksessa ekologisilla tavoitteilla oli erityisen suurta painoarvoa. Viikin alueen suunnitteluun ja toteutukseen liittyy monia kehityshankkeita, joiden tavoitteet painottuvat kiinteistöjen ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Varsinainen Eko-Viikin asuinalue sijoittuu Latokartanon eteläosaan. Asuinalueen ekologisuuden tavoittelu aloitettiin jo alueen kaavoitusvaiheessa. Alueen osayleiskaavaehdotukseen sisältyi työohjelma ekologisten periaatteiden soveltamisesta Viikin suunnittelussa ja toteutuksessa. Viikin asemakaavasuunnittelusta järjestettiin yleinen aatekilpailu, jonka avulla haettiin sopivaa ratkaisumallia Viikkiin. Arkkitehti Petri Laaksosen voittaneessa ehdotuksessa rakentaminen ja luonto lomittuvat vihersormien välityksellä. Vihersormet ovat asukkaiden käytössä muun muassa viljelyspalstoina.

Alueelle laaditun ekologisen rakentamisen kriteeristössä ei ole huomioitu liikunnan näkökulmia, mutta monet ekologisen kaupunkisuunnittelun periaatteet tukevat samalla etenkin arkiliikunnan olosuhteita. Ekologisen koerakentamisen alueeksi valikoitui Viikki osittain suotuisan sijaintinsa ansiosta. Alue sijoittuu 8 km Helsingin keskustasta koilliseen ja sinne on hyvät yhteydet julkisilla liikennevälineillä, mikä mahdollistaa riippumattomuuden henkilöautoista. Autoilusta poikkeavat liikkumistavat ovat pääsääntöisesti enemmän fyysisesti aktivoivia, kuten kävely ja pyöräily. Julkisen liikenteen käyttö vaatii myös lihasvoimaa lähtöasemalle siirryttäessä ja pääteasemalta jatkettaessa. Eko-Viikin alueella rakennukset ryhmittyvät pihakatujen varsille ja vihersormet tunkeutuvat rakennettujen alueiden väliin niin, että jokainen tontti liittyy suoraan viheralueisiin. Alueen välitön yhteys luontoon lisää julkisen tilan viihtyisyyttä houkuttelevat ulkoilemaan. Hyötykasvien viljely lisää asukkaiden ulkona viettämän ajan pituutta ja on fyysisesti aktiivista toimintaa. Viljelypalstat ovat Viikissä erittäin suosittuja. Vuonna 2011 vuokrattavista palstoista 177 ovat viljeltyjä ja yli 100 ihmistä jonottavat omaa palstaa.

Viikissä on lisäksi rakennettu lähiliikuntapuisto ja hyvät kävely ja pyörätiet. Asuinalueella on kolme päivittäistavarakauppaa sekä koulu ja päiväkoti.

Pin It on Pinterest