Etusivu » Yleistä » Päättäjille

Päättäjille

Liikuntaa suosivan elinympäristön edistämiseen ja suunnitteluun vaikutetaan kunnallispoliittisen päätöksenteon kautta. Kaavoitus on keskeinen työväline luotaessa hyviä arki- ja terveysliikuntaolosuhteita. Yleis- ja asemakaavoitus on kuntien vastuulla. Kaavoituksella määritellään yleispiirteisesti yhdyskuntarakenteen olemus, eri toimintojen sijainti, liikenteelliset verkostot, asuminen, palvelut ja työpaikat.

Hajanainen yhdyskuntarakenne, jossa asuminen, työpaikat ja palvelut on sijoitettu toisistaan erilleen, aiheuttaa välimatkojen pitenemisen kautta autoriippuvuutta. Yhdyskuntarakenteen täydentäminen mahdollistaa lyhyemmät välimatkat, jolloin liikkuminen voidaan toteuttaa lihasvoimin ja vähäpäästöisesti. Lähipalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen mahdollistaa ikääntyvien asumisen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, kun päivittäispalvelut ovat saavutettavissa kävellen tai julkisilla kulkuneuvoilla. Lasten ja nuorten koulumatkat ovat pyörällä tai kävelleen tehtynä tärkeä osa heidän päivittäistä liikuntatarvettaan. Ne kehittävät myös lasten itsenäistymistä ja vastuullisuutta. Esimerkiksi koulujen keskittäminen pidentää monien koulumatkaa tehden siitä liian pitkän tai vaarallisen omatoimisesti kuljettavaksi. Lähikoulu on siten myös liikuntapoliittinen päätös.

Suomi on valtiona sitoutunut edistämään päästöjen vähentämistä EU:ssa sovittujen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntasuunnittelussa tämä tarkoittaa, että tulee pyrkiä estämään yhdyskuntarakenteen hajaantumista ja vähentää liikenteen päästöjä. Arkiliikunnan edistäminen on siten ilmastoteko. Kuntalain mukaan kuntien tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia. Liikuntaa suosiva elinympäristö ennaltaehkäisee sairastumista edistäen sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia ja on siten myös taloudellisesti perusteltavissa.

Näiden sivujen tarkoitus on antaa päättäjille taustatietoa, jonka avulla voidaan tehdä arkiliikuntaa suosivan elinympäristön rakentumista edistäviä päätöksiä. ”Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua” -esitys tarjoaa tietoa maankäyttöön liittyvien päätösten vaikutuksista liikunnan olosuhteisiin. ”Liikunnan edistäminen kunnissa” -opaskirja esittelee hyviä käytäntöjä kuntien poikkihallinnolliseen yhteistyöhön yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa.

<iframe style="width:400px; height:300px;" src="//e.issuu.com/embed.html#4476215/11319131" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Pääset selaamaan kalvosarjaa Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua napsauttamalla yllä olevaa kuvaa.

<div data-configid="4476215/58187941" style="width:400px; height:283px;" class="issuuembed"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>

Opaskirja Liikunnan edistäminen kunnissa avautuu yllä olevasta kuvasta.

Käytännön esimerkkeihin on koottu tietoa toteutuneista kohteista sekä hyviksi havaituista käytännöistä liikunnan edistämiseksi elinympäristössä ja yleistä -osion välilehdiltä löytyy mielenkiintoisia aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Pin It on Pinterest