Etusivu » Käytännössä » Käytännön esimerkit » Viheraluejärjestelmä

Vaasa – viheraluejärjestelmä 2030

Liikunnan olosuhteiden edistäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi varmistamalla viheralueiden riittävyys ja yhteneväisyys. Vaasan kaupunki on yleiskaava 2030 suunnittelutyön osana valmistellut erillisen viheraluejärjestelmäehdotuksen täyttämään asukkaiden virkistykselliset ja elämykselliset tarpeet.

Viheraluejärjestelmä on kaupungin erilaisten viheralueiden, virkistysalueiden, puistojen ja ulkoilureittien muodostama kokonaisuus. Vaasan viheraluejärjestelmä käsittää retkeilyalueet, ulkoilualueet, lähipuistot/ kaupunginosapuistot, merenrantapuistot, maa- ja metsätalousalueet sekä viherreitit. Kaupungin viheraluejärjestelmä sitoutuu maisemarakenteeseen ja muuhun luontoperustaan ja pyrkii turvaamaan luonnon säilymisen monimuotoisena, terveenä ja tuottokykyisenä.

Viheraluejärjestelmä jäsentää kaupunkia

Rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet muodostavat Vaasan viheraluejärjestelmän perusrungon. Viheraluejärjestelmää on arvioitu myös virkistyskäytön kannalta ns. etäisyys- ja puuteanalyysin avulla sekä hyödyntämällä asukaskyselyiden tuloksia. Saavutettavuuden pohjalta on arvioitu virkistysalueiden soveltuvuus tarkoitukseensa, riittävyys sekä etäisyys asutuksesta. Lisäksi on arvioitu virkistys- ja viheralueita yhdistävien kevyen liikenteen reittien ja väylien tarve.

Pin It on Pinterest