Käyttäjän liikuntakaavoitus blogi

Risto Järvelä: Rakennettu ympäristö liikuttaa

Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle. Nykyinen elämäntapamme suosii fyysistä passiivisuutta, istumista ja ruutuaikaa eikä kannusta liikkumiseen. Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia sekä kansantalouden kustannuksia.

Timo Perälä: Sanoista tekoihin arkiliikunnan edistämisessä!

”Kävele ja pyöräile, niin voit paremmin! Kävele ja pyöräile, niin maailma pelastuu!”. Tuskin kukaan enää voi kiistää arkiliikunnan hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle. Arkiliikunnan positiivisista terveys- ja ympäristövaikutuksista löytyy läjäpäin tutkimustuloksia ja hyviä esimerkkejä. Tutkitusti kävelyä ja pyöräilyä edistävien hankkeiden hyötysuhde on vertaansa vailla. Iskulauseet eivät kuitenkaan toimi.

Tapio Lepikkö: Heia Norge!

Muutaman vuoden opiskeluaikana Norjassa asuneena tunnen erityistä sympatiaa maata kohtaan. Kaipaan tietenkin minun mielestäni maailman kauneimman maan käytännössä rajattomia luontoliikuntamahdollisuuksia, mutta on norjalaisilla jotain muutakin joka meiltä – ainakin toistaiseksi – puuttuu. Norjassa on nimittäin käynnistetty jo muutama vuosi sitten valtakunnallinen toimintaohjelma arkisen fyysisen aktiivisuuden ja luontoliikunnan edistämiseksi.

Helka-Liisa Hentilä: Tilaa omaehtoiseen liikuntaan

Kaupunkimainen ympäristö muodostaa yhä usemman ihmisen liikuntaympäristön. Millaiset kaupunkiympäristöt tai julkiset kaupunkitilat mahdollistavat omaehtoisen liikunnan?

Perinteisten kaupunkipuistojen ja liikuntapaikkojen, kuten pallokenttien ja kuntoratojen, rakentamisen ohella on muitakin mahdollisuuksia. Ruotsalaisessa Arkitektur -lehden numerossa 2/13 esitellään ajankohtaisia kaupunkitilojen typologioita. Niistä kaksi – parklet ja playstreet – mahdollistaa myös liikuntaulottuvuuden.

Julkaise syötteitä