Riitta Pyky: Pelillisyydestä potkua nuorten liikunnan edistämiseen

Blogikirjoitus | 30.10.2017 | liikuntakaavoitus

Vuosi pari sitten kadut ja puistot täyttyivät nuorista, jotka kulkivat nenä kiinni puhelimissaan, ihan selvästi innoissaan etsien jotakin. Pienimmät kulkivat vanhempiensa kanssa ja joukkoja kerääntyi yllättäviin paikkoihin, yllättävinä aikoina kuten esimerkiksi maalaispitäjän kirkon portaille tiistai-iltana. Pokemon GO -ilmiö ihmetytti monia, mutta ei meitä MOPO-tutkimuksessa (www.tuunaamopo.fi) mukana olevia. Olimmehan jo vuosia tutkineet, miten pelillisyyttä voisi hyödyntää nuorten fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa aktivoinnissa.

Keräsimme viiden vuoden ajan Oulun kutsunnoissa aineistoa nuorten miesten hyvinvoinnista ja liikkumisesta sekä siitä, millainen nuoria aktivoivan sähköisen palvelun pitäisi olla. Yhdessä nuorten sekä oululaisen peliyrityksen Ludocraftin kanssa viimeistelty hyvinvointivalmennuspalvelu valmistui syksyllä 2013 käynnistynyttä vaikuttavuustutkimusta varten. Tarkoituksenamme oli selvittää, miten räätälöity, mobiili ja pelillisiä elementtejä sisältävä, kuuden kuukauden aktivointi vaikuttaa nuorten miesten liikkumiseen ja hyvinvointiin. Palvelu sisälsi karttapohjaisen Clans of Oulu -pelin, jossa klaanit valtasivat kartalta alueita pisteillä, jotka nuoret olivat keränneet liikkumalla ja mm. terveysviestejä lukemalla.

Palvelu sai nuorilta paljon positiivista palautetta. Selvitimme, miten pelillistetty palvelu vaikutti nuorten miesten koettuun hyvinvointiin. Tulokset osoittivat, että elämäntyytyväisyys ja koettu terveys kohenivat erityisesti niillä nuorilla, jotka olivat lähtötilanteessa kokeneet hyvinvointinsa huonoksi tai liikkuivat kohottaakseen mielialaansa. Ripeä liikunta taas lisääntyi niillä, joilla oli lähtötilanteessa ollut vähiten raskasta liikuntaa.

Nuoria on haastava aktivoida ja sen huomasimme myös tutkimuksessamme, jossa palvelun oli tarkoitus toimia automaattisesti, ilman kasvokkain tapahtuvaa, perinteistä elintapaohjausta. Loppua kohti hiipuneesta palvelun käyttöaktiivisuudesta huolimatta tulokset ovat rohkaisevia. Ne voivat kertoa siitä, että nuorten kanssa kehitetty, ”nuorten näköinen” palvelu kiinnostaa juuri niitä nuoria, joilla on haasteita hyvinvointinsa kanssa.

Virtuaaliset hyvinvointi- ja liikuntapalvelut ovat tulevaisuutta ja niille on tarvetta myös Suomessa. MOPO-tutkimuksen mukaan maaseudun nuorten liikkumista rajoittavat erityisesti huonot kulkuyhteydet ja sopivan liikuntaryhmän puute. Kuntaliitosten myötä maaseutua on yhä enemmän pinta-alaltaan suurten kuntien laitamilla, joista palvelut ja liikunnan mahdollisuudet vähenevät. Digitaaliset palvelut voivat vähentää palvelujen saavutettavuuden epätasa-arvoa ja innostaa vähän liikkuvia nuoria liikunnan pariin.

Riitta Pyky työskentelee tutkijana ja projektikoordinaattorina Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikalla ja tekee väitöskirjaa kutsuntaikäisten nuorten miesten liikkumisesta. Tällä hetkellä hän on tutkijavaihdossa Luonnonvarakeskuksessa.

Kirjoitus pohjautuu artikkeliin:

Pyky R et al. Effect of tailored, gamified, mobile physical activity intervention on life satisfaction and self-rated health in young adolescent men: A population-based, randomized controlled trial (MOPO study). Computers In Human Behavior 2017, 72:13-22.

Pin It on Pinterest