Turvallisen avovesiliikuntapaikan suosituksia ja ohjeet talviuintipaikan rakentamiseen

Uutinen | 23.11.2017 | liikuntakaavoitus

Turvallisen avovesiliikuntapaikan suositusten tavoitteena on parantaa avovesiliikunnan turvallisuutta, madaltaa kynnystä omaehtoiseen avovesiliikuntaan, kannustaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja lisätä yleisten uimarantojen käyttöä liikuntapaikkoina. Suositukset on laadittu Suomen Uimaliiton ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) yhteisessä Altaasta avoveteen – turvallisesti -hankeessa.

Suomen Ladun sivuille on koostettu ohjeita talviuintipaikan rakentamiseen. Sieltä löydät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeita talviuintipaikoille sekä Talviuintioppaan, joka auttaa selventämään talviuintipaikan ylläpitäjän velvollisuuksia ja vastuita. Lisäksi sivustolle on koottu yhteen Suomen Ladun teettämän talviuinnin hyvien käytantöjen kyselytulokset.

Katso myös:

Pin It on Pinterest