Reijo Vaarala: Oulu – Pyöräilyn terävin veitsi laatikossa?

Blogikirjoitus | 6.2.2015 | liikuntakaavoitus

Oulua on pitkään pidetty pyöräilyn suunnannäyttäjänä Suomessa, ja monen mielestä Oulu on edelleen pyöräilyn terävin veitsi laatikossa. Näkemystä tukee maan suurin pyöräilyn kulkutapaosuus (pyöräilyn osuus 21 % kaikista matkoista) sekä noin 755 kilometrin pituinen erillinen pyörätie- ja jalankulkuverkko, joka monin paikoin yhdyskuntarakenteen sisään rakennettuna tarjoaa autoliikennettä lyhyemmät yhteydet keskustaan ja esimerkiksi Linnanmaan kampusalueelle. Verkossa on myös paljon vain jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettuja vesistöjen ylittäviä siltoja, rantareittejä ja puisto-osuuksia, joista osa esitettiin jo vuonna 1972 valmistuneessa ensimmäisessä koko kaupunkialuetta kattavassa muusta liikenteestä erotellussa jalankulun ja pyöräilyn hierarkkisessa verkossa. Lähes 50 sitten käynnistyneestä jalankulun ja pyöräilyn uranuurtavasta oululaisesta suunnittelusta annan tyylipisteet aikakauden suunnittelijoille ja ruusut ratkaisuja puoltaneille päätöstentekijöille. Myös Oulun ydinkeskustan kävelykatu Rotuaarin käyttöönottaminen vuonna 1987 ja sen määrätietoinen laajentaminen ansaitsevat kiitoksen.

Mutta soraääniäkin on alkanut kuulua ja terävinkin veitsi on ruvennut kaipaamaan teroittamista. Oulun keskustassa pyöräily ei ole enää sujuvaa etenkään siitä syystä, että se tapahtuu samassa tilassa jalankulkijoiden kanssa. Vastaavia oireita alkaa näkyä myös keskustan lähialueilla, esimerkiksi Heinäpäässä ja Ainolanpuistossa. Yhteinen tila jalkaisin liikkuvien kävelijöiden ja kulkuvälineellä liikkuvien pyöräilijöiden kanssa ei toimi silloin, kun molempia käyttäjiä on paljon. Vetovoimaisessa ja nykyaikaisessa keskustassa pyöräilijöiden käytössä pitää olla omat valtaväylät, joissa pyöräilijöiden ei tarvitse tarpeettomasti väistää jalankulkijoita ja autoja tai varoa risteyksissä tasoeroja. Jopa New Yorkin ja Lontoon kaltaiset paikat ovat tiedostaneet asian, joka on ollut jo pitkään arkipäivää esim. Tanskassa ja Hollannissa. Pyöräilyn valtaväylät erottuvat ympäristöstään ja houkuttelevat niin nykyiset kuin uudet pyöräilijätkin käyttämään heille parhaiten soveltuvia yhteyksiä. Pyöräpysäköinnistä tulee myös hallittua, kun valtaväylien yhteyteen ja keskustatoimintojen välittömään läheisyyteen toteutetaan keskitettyjä pyöräpysäköintipaikkoja, jotka ovat laadultaan korkeatasoisia ja kapasiteetiltään riittäviä.

Mielestäni Oulussa on asiaan havahduttu ja teroitin on nostettu työpöydälle. Keskustaan suunnitellaan parhaillaan pyöräilyn hierarkkista tavoiteverkkoa, jonka pääreitit kehittämistoimenpide-esityksineen muodostavat tulevaisuuden pyöräilyn valtaväyläverkon. Valtaväyliä pitkin pyöräily keskustaan, keskustassa ja keskustasta on sujuvaa riippumatta siitä mistä suunnasta keskustaan saavutaan. Liikenne-ennuste osoittaa myös, että valtaväylät ohjaavat Oulussa pyöräilijät halutuille, sujuville ja turvallisille reiteille. Pyöräilyn valtaväylien ohella Oulussa nostetaan jalankulkijoiden arvostusta lisäämällä keskustaan uusia kävelykatuja ja kävelypainotteisia alueita.

Idealuonnos pyöräilyn valtaväylästä Isokadulla.

Pyöräilyn ja jalankulun määrä Oulun keskustassa tulee kasvamaan maankäytön tiivistymisen ja eheytymisen sekä keskustan kaupallisten palvelujen kehittymisen myötä. Tämä varsin myönteinen kehitys on omiaan lisäämään myös pyöräilyn valtaväylien suosiota ja tarpeellisuutta.

Liikennemallin mukainen vuoden 2012 pyöräliikenne vuorokaudessa pyöräilyn hierarkkisella tavoiteverkolla Oulun keskustassa. Sininen väri kuvaa keskustan läpi ajavaa liikennettä.

Oulun keskustan pyöräilyn valtaväyliä ja pyöräpysäköintipaikkoja on tarkoitus alkaa toteuttaa porrastetusti muun keskustan kehittämisen rinnalla. Pyöräilyn hierarkkinen tavoiteverkko sekä tärkeimmät kävelyalueet toimivat lähtökohtana kaikelle muulle keskustan katuympäristön suunnittelulle. Valtaväylien toteutumiseen menee varmastikin vuosia, mutta niiden myötä Oulu vahvistaa asemaansa laatikossa pyöräilyn terävien veitsien joukossa. Pyöräilyn ystävänä toivon ja viimeaikaista valtakunnallista pyöräilyn kehittämistrendiä seuranneena myös uskon laatikossa olevan oululaisille paljon kavereita!

Reijo Vaarala

Kirjoittaja on vastannut mm. Liikenneviraston Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohjeen, Kävely ja pyöräily kaavoituksessa -tutkimuksen sekä monille eri kaupunkiseuduille tehtyjen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmien laatimisista.

Pin It on Pinterest