Mauri Myllylä: Poikkihallinnollinen liikuntakaavoitus

Blogikirjoitus | 18.3.2015 | liikuntakaavoitus

Liikunnan olosuhteisiin vaikutetaan kaavoituksella. Liikuntakaavoituksessa painotetaan poikkihallinnollisuutta terveellisen ja laadukkaan elinympäristön suunnittelussa. Millä tavalla poikkihallinnollisuus toimii käytännössä? Voidaanko poikkihallinnollista liikuntakaavoitusta virtaviivaistaa?

Työ voisi alkaa kömpelöiden käsitteiden tervehdyttämisellä. Kävely ja pyöräily eivät ole irrallinen ilmiö vaan kytkeytyvät muuhun jokapäiväiseen elämään. Kaikkia liikennemuotoja ja liikenneympäristöä on käsiteltävä kokonaisuutena. Tutkimusten mukaan kävely- ja pyöräilyverkosto on yhdyskunnan tärkein, edullisin ja eniten käytetty liikuntapaikka.

Toimin vuosina 2001 – 2005 liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen eli Jaloin–hankkeen koordinaattorina. Työssä oli poikkeuksellista yhteistyöosapuolten monilukuisuus mm. neljä ministeriötä. Ulkopuolisen arvioinnin mukaan hankkeen poikkihallinnollinen työtapa onnistui yhdistämään osapuolet. Yksi johtopäätös oli, että työn jatkamiseksi tarvitaan yhteistyöelimet valtion ja kuntien hallinnossa. Jaloin-hankkeessa noteerattiin liikkumisen terveysvaikutukset ja pantiin alulle kävely ja pyöräilyn hyötykustannuksen laskentamenettelyn kehittäminen. Liikenneministeriö on sitä edelleen jatkanut ja todennut kävelyyn ja pyöräilyyn uhratun rahan tuovan kahdeksankertaisen hyödyn ennen kaikkea sen terveyteen ja hyvinvointiin tuomien vaikutusten vuoksi.

Loppuarvioinnin suorittanut Tampereen teknillinen yliopisto piti ansiokkaana yhteistyötä ministeriöiden kesken lakien valmistelussa. Liikenneministeriön edustaja puolestaan paheksui koordinaattorin menemistä kadun toisella puolella olevaan ympäristöministeriöön katujen kunnossapitolain valmistelijan pyynnöstä liukastumisonnettomuuksien ehkäisy mielessä. ”Lain valmistelu ei kuulu meille.”

Esimerkki kertoo poikkihallinnosta samalla alueella, missä myös liikuntakaavoitus toimii. Kenelle homma ”kuuluu” on poikkihallinnon tärkeä lähtökohta tai iso este kuten Kasarminkatu Helsingissä. Yhteistyö näiden kahden ministeriön välillä on kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ja siten myös liikunnan olosuhteiden edistämisen tärkein lenkki hallinnon ylätasolla. Vastaava yhteistyöpari on kunnallishallinnossa kaavoittaja ja liikennesuunnittelija. Mutta miksi kaavoittajat ja liikennesuunnittelijat käyvät omissa seminaareissaan? Palveliko rakennusalan koulutuksen lopettaminen Oulu yliopistossa yhdyskuntasuunnittelun poikkihallinnollisuutta ja liikuntakaavoitusta?

Yhteistyön merkitys hallinnossa on tiedostettu. Paljon käytetty toimintamalli on palkata siihen tehtävään koordinaattori eli yhteen järjestäjä tai sopusuhtaiseen yhteistoimintaan saattaja. Voidaanko johtotason tärkeää velvollisuutta delegoida? Olen kokenut, että organisaatioasemaltaan määrittelemättömän koordinaattorin on vaikea oma-aloitteisesti tunkeutua hankkeeseen ja viedä sitä hallinnossa ja päätöksenteossa eteenpäin.

Kenelle soittaisit ensimmäiseksi, jos tulisit valituksi kunnan liikennesuunnittelijan toimeen? Tällä yleisesti käytetyllä testikysymyksellä halutaan tietää haastateltavan asioiden tärkeysjärjestys. Oma valintani olisi kunnan kaavoittaja. En pidä vastaustani jälkiviisautena vaan jokapäiväisenä tapahtumana työurallani kunnan palveluksessa. Kaavoitusarkkitehdit potkivat tähän työhön palvelijakseen. En pidä kaavoitustyöhön osallistumista alistumisena pääsuunnitteluun vaan liikenneasioiden edunvalvontana. Tänään tämä tehtävä on vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain asettama velvollisuus. Eduskuntavaalien alla rakentamisenkin säätelyä vaaditaan purettavaksi. Jotta tiedettäisiin, mitä puretaan, tulisi sitä ennen eri osapuolten lain tuntemusta lisätä.

Liikuntakaavoituksen tärkein tavoite tulisi olla erillisen autoliikenteestä erotetun kävely– ja pyöräilyverkoston luominen. Erillinen verkosto palvelee hyvin erilaisia liikkumisen muotoja keppikävelystä rollaattoriin ja lasten jopoista hybridipyöriin. Järjestelmä luodaan vahvistettavaan kaavaan kaavamerkinnöin. Jos sellaiset merkinnät puuttuvat, joudutaan kevyen liikenteen yhteyksien rakentamisessa ja niillä liikkumisessa turvautumaan tienposkiin ja autoteiden aurausvallien katveeseen. Oululaisten oivallus hyvistä kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksistaan liikuntaan on ollut aito elämys. Näyttää siltä, että nyt tämä mahdollisuus oivalletaan talviolosuhteissakin. Liikkumattomuuden verukkeen on ymmärretty olevan itselle arvokas omaisuus.

Kaavoittaja ja liikennesuunnittelija ovat tässä artikkelissa liikunnan edistämisen avainhenkilöitä. Missä liikuntavastaavat ovat avainhenkilöitä? Liikuntatapahtumien järjestämisessä ja urheiluseurojen talouden hoitajina. Liikuntakaavoituksen mukainen, kävelyreittini katkaissut ja keskeneräiseksi jäänyt palloiluhalli pilasi viime kunnallisvaalien alla oman asumisympäristöni. Harjoitteluhalli on kyllä käytössä. Sen takaovelle pääsee autolla pois hakatun koivikon kautta tehtyä tietä pitkin.

Mauri Myllylä

Kirjoittaja on tehnyt pitkän uran liikennesuunnittelun parissa Oulun kaupungissa. Eläkkeellä hän on kirjoittanut useita kirjoja, joista ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – hiljainen tieto käyttöön” julkaistiin vuoden 2015 alussa.

Pin It on Pinterest