Liikuttavampaa suunnittelua New Yorkissa

Uutinen | 1.10.2012 | liikuntakaavoitus

New Yorkissa on julkaistu ohjeita ja suosituksia terveyttä ja liikuntaa edistävään suunnitteluun. Active Design Guidelines on arkkitehdeille ja yhdyskuntasuunnittelijoille suunnattu opas terveyttä edistävien rakennusten, katujen ja julkisten tilojen suunnitteluun.
”In the 19th and early 20th centuries, architects and urban reformers helped to defeat infectious diseases like cholera and tuberculosis by designing better buildings, streets, neighborhoods, clean water systems, and parks. In the 21st century, designers can again play a crucial role in combating the most rapidly growing public health epidemics of our time: obesity and its impact on related chronic diseases such as diabetes, heart disease, and some cancers. Today, physical inactivity and unhealthy diet are second only to tobacco as the main causes of premature death in the United States. A growing body of research suggests that evidence-based architectural and urban design strategies can increase regular physical activity and healthy eating.”

Ilmainen julkaisu on ladattavissa pdf-muodossa täältä.

Liikuntakaavoitus.fi -sivustolla on suositukset siitä, kuinka liikunnan olosuhteita voidaan edistää Suomen yhdyskuntasuunnittelussa. Suositukset on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat seudullisen tason, kunnan taso ja lähiympäristön tason suositukset.

Pin It on Pinterest