Liikuntapaikkojen tietojärjestelmä Lipas on päivitetty kehittyneempään versioon

Uutinen | 29.4.2019 | Liikuntakaavoitus

Lipas on suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki. Se kerää yhteen julkisten liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja. Juuri julkaistu kehittyneempi versio järjestelmästä tarjoaa avointa ja maksutonta tietoa Suomen liikuntapaikoista, niiden ominaisuuksista ja erilaisten liikuntapaikkojen tarjonnasta Suomen eri osissa.

Uusi Lipas on aiempaa laajempi kokonaisuus, johon sisältyvät myös uimahallien ja jäähallien ”portaalit” energiakulutustietojen keruuosiot. Energiankulutustietojen syöttäminen Lipaksen portaaleihin on edellytys liikuntapaikkarakentamisen avustusten saamiselle uima- tai jäähallien korjausta varten. Tietokannan tietoja on jalostettu visualisoiduiksi esityksiksi uudessa Tilastot-osiossa. Tämän osion kehittämistä jatketaan edelleen tiedon hyödyntäjien toiveita kuunnellen.

– Uutena ominaisuutena käyttäjä voi tarkastella vaikkapa älypuhelimella oman sijaintinsa lähistöllä olevia liikuntapaikkoja. Tietojen hyödyntäjää helpottaa, kun liikuntapaikkojen tiedot ovat saatavissa yhdestä paikasta yhtenäisessä muodossa ja niitä voi ladata suoraan omaan älypuhelimeen, kertoo projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski.

Lipas-tietokantaa ylläpitää, hallinnoi ja kehittää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietokannassa on noin 37 000 kohdetta ja tietoja hyödynnetään myös useissa muissa verkkopalveluissa. Mukana järjestelmän kehittämisessä on ollut suuri joukko liikunta-alan asiantuntijoita kunnista, Suomen Kuntaliitosta, Suomen ympäristökeskuksesta, liikunta- ja ulkoilujärjestöistä ja liikunnan aluehallinnosta. Energiankulutustietojen portaalien kehittämisessä ovat olleet mukana VTT, UKTY ry, Suomen Jääkiekkoliitto ja muita alan erityisasiantuntijoita.

Lipas-tietokanta: http://www.lipas.fi/

Jyväskylän yliopiston tiedote: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/04/liikuntapaikkojen-tietojarjestelma-lipas-paljastaa-lahiliikuntapaikkasi

Pin It on Pinterest