Lataa uusi koulutuspaketti: ”Liikunnan olosuhteiden parantaminen kaavoituksen keinoin”

Uutinen | 7.6.2019 | Liikuntakaavoitus

Oulun yliopiston Liikuntaan kannustavat elinympäristöt (LIIKE) -hankkeessa kartoitettiin liikuntakaavoitukseen liittyvän koulutuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskeneessa esiselvityksessä. Kävi ilmi, että helposti omaksuttavalle, saavutettavalle ja hyödynnettävälle koulutusmateriaalille on tarvetta opetuksen tueksi etenkin sähköisessä muodossa.

Kyselytulosten perusteella lähdettiin suunnittelemaan oppi- ja oheismateriaalia, jolla parannetaan tulevien yhdyskuntasuunnittelijoiden ja muiden aiheeseen liittyvien toimijoiden osaamista liikuntakaavoituksen kysymyksissä. Koulutusmateriaalia pilotoitiin työpajakoulutuksessa, jossa havaittiin, että aihepiirin omaksumista parantavat etenkin eri toimialojen välinen vuoropuhelu, toiminnalliset harjoitustehtävät sekä konkreettiset käytännön esimerkit. Materiaalia jatkokehitettiin työpajasta kerätyn palautteen ja havaintojen perusteella ajatuksella, että liikunnan olosuhteet ja niihin vaikuttavat tekijät tunnistettaisiin entistä paremmin yhdyskuntasuunnittelun keskuudessa jo opiskeluvaiheessa.

Lopputuloksena on monipuolisesti eri koulutusaloille soveltuva käyttövalmis koulutuspaketti. Materiaali on ladattavissa myös helposti lyhennettävänä ja muokattavana .pptx-tiedostona. Vaikka aineistoa suositellaan etenkin oppilaitosten perus- ja täydennyskoulutuksessa hyödynnettäväksi, soveltuu se myös muihin erilaisiin koulutustilanteisiin.

Koulutuspaketti koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: Liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteitä, kaavoitus, esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä sekä harjoitustehtävät.

Arkkitehtiopiskelija Noora Kelan diplomityönä tuottamaan koulutusmateriaaliin pääset tutustumaan ja vapaasti lataamaan tästä linkistä.

 

Pin It on Pinterest