Etusivu » Käytännössä » Käytännön esimerkit » Virkistys- ja asiointireitit

Iisalmen ydinkeskustan virkistys- ja asiointireitit

Iisalmen ydinkeskustan virkistysreittisuunnitelma keskittyy keskustan ydinalueen kävely- ja pyöräilyreittien parantamiseen sekä autottoman liikkumisen edellytysten kehittämiseen. Erityistä huomiota suunnittelussa on kiinnitetty iäkkäiden ihmisten arkiliikuntamahdollisuuksiin.

Iisalmen torilta. Kuva: Iisalmen kaupunki.

Suunnitelmaan sisältyy kuusi erilaista reittiä: virkistysreitti, esteetön asiointireitti, viitoitettu kävelyreitti, pyöräreitti, pyöräreitin laajentaminen ja Iisalmi-reitti.

Klikkaa reittisuunnitelmaa nähdäksesi se suurempana.

Suunnitelman tavoittena on, että reittien tulee olla selkeitä ja helposti hahmotettavia, eikä kulkemiseen ja reiteillä pysymiseen tarvita karttaa tai suunnistustaitoja. Hahmotettavuuteen liittyen kaikki reitit johtavat jonnekin tai tekevät selkeän kierroksen. Eri reitit yhdistävät kaupungin julkiset palvelut, kaupalliset palvelut, kulttuuripalvelut, virkistyspaikat ja liikuntapaikat helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Virkistysreittien tarkastelun yhteydessä liikuntatarjonnan monipuolisuus ja kattavuus varmistetaan. Reittejä suunniteltaessa otettiin huomioon erityisesti kutakin reittiä pääasiallisesti käyttävä kohderyhmä. Esimerkkinä kohderyhmien huomioimisesta on ikäihmisten reittien esteettömyys, turvallisuus, pituus ja levähdysmahdollisuudet. Samoin pyöräreittien sujuvuus ja koulumatkareittien turvallisuus sekä keskustan ulkopuolisten reittien liittyminen keskustan pyöräreitteihin oli tärkeä tavoite suunnittelussa.

Suunnitelma laadittiin osana Oulun yliopistossa vuonna 2009 toteutettua ”Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö” –projektia. Hankkeen koko raportin voi lukea täältä. Virkistysreittisuunnitelma tehtiin yhteistyössä Iisalmen kaupunkirakenne- ja vapaa-aikapalvelukeskuksen kanssa ja vuorovaikutuksessa Iisalmen kaupungin ikäihmisten neuvoston kanssa.

Esteettömän asiointireitin suunnittelussa toteutettiin kävelykierros, jossa tarkasteltiin kaupungilla liikkumista esteettömyyden näkökulmasta inventoiden samalla tarvittavia parannuksia. Kävelykierrokselle osallistui myös vammaisneuvostojen järjestön edustajia.

Kävelykierros. Kuva: Jaana Keränen

Suunnitelmasta toteutui vuosien 2010-2011 aikana virkistysreittien opastus maastoon oheisen liitekartan mukaisesti. Kankaan alueelle on lisäksi jo toteutettu kuntoiluvälineet sekä laadittu tarkempi suunnitelma, jossa on yhtäläisyyksiä suunnitelmaan leikkikenttäalueen, jäähallin seinustan kiipeilyseinän sekä aluetta kiertävän reitin osalta. Pyöräreitit ovat osittain toteutuneet kunnallistekniikan investointien yhteydessä: mm. Riistakadulle osoitettu kevyenliikenteen väylä on toteutettu osittain ja toteutusta jatketaan kohti keskustaa.

Kuntoilulaitteita virkistysreitin varrella. Kuva: Iisalmen kaupunki.

Pin It on Pinterest