Ilmastoystävällisen arkiliikkumisen kehittäminen kunnissa 2021 -kyselyn tulokset on nyt julkaistu!

Uutinen | 14.6.2021 | Liikuntakaavoitus

Kyselyssä kartoitimme, mitkä ovat kuntien arkiliikkumisen olosuhteiden kehittämisen lähtökohdat ja kuinka ne kytkeytyvät ilmastotavoitteisiin. Kyselyn vastausprosentti oli 56,3% eli saimme kyselystä varsin kattavan.

Tarve asiantuntijatiedolle ilmastoystävällisestä arkiliikkumisesta on todellista. Enemmistö kyselyyn vastanneista koki, että ilmastoystävällisen arkiliikkumisen olosuhdekehittämiselle tulisi laatia malli.  Kyselytuloksista on luettavissa, miten arkiliikkumisen kehittämiseen vaikuttaa kuntakoko ja miten arkiliikkumisen vastuiden koetaan jakautuvan kunnan toimialojen keskuudessa. Millaisia arkiliikkumisen paikkoja kunnissa kaivattiin ja mitkä keinot koettiin tehokkaimmiksi arkiliikkumisen lisääjiksi?

Käy lukemassa, lataamassa ja jakamassa kyselytulokset:

Linnanmaan baana

Pin It on Pinterest