Ideakortti 26 – Kuntoilu ja arkiliikunta talonyhtiöiden pihoilla

Uutinen | 12.11.2021 | Liikuntakaavoitus

 

Uusi ideakortti on julkaistu!

Suomalaisten liikuntamäärät jäävät monen kohdalla ikäryhmänsä mukaisista suosituksista. Pitkällä aikavälillä tämä voi aiheuttaa ongelmia niin yksilön, kuin kansanterveydenkin näkökulmasta. Jotta väestön liikuntamääriä saataisiin lisättyä, on tärkeää pyrkiä luomaan helposti saavutettavia arkiliikuntapaikkoja, eteenkin nykypäivänä, kun etätyön määrä on lisääntynyt ja mahdollinen työmatkoilla tapahtuva liikkuminen on jäänyt monella pois. Ottamalla kuntoilu ja arkiliikunta paremmin huomioon talonyhtiöiden pihoja suunniteltaessa ja rakentaessa, voidaan tarjota myös etätyötä tekeville mahdollisuus sisällyttää enemmän liikuntaa arkeensa.

Ideakortti 26 – Kuntoilu ja arkiliikunta talonyhtiöiden pihoilla, käsittelee talonyhtiöiden piha-alueiden hyödyntämistä aktivoivina ja liikkumaan kannustavina ympäristöinä. Ideakortti tarjoaa tietoa saavutettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta, antaa vinkkejä piha-alueiden rakentamiseen ja suunnitteluun sekä tuo esille kaavaprosessissa huomioitavia asioita ja sopivia kaavamerkintöjä.

Tästä pääset tutustumaan kaikkiin julkaistuihin ideakortteihin.

Pin It on Pinterest