Ideakortti 19 – Talviulkoilureitit

Uutinen | 16.3.2018 | liikuntakaavoitus

Talviulkoilureiteillä tarkoitetaan ulkoilukäyttöön varattua väylää maastossa, jota käytetään myös talvisissa olosuhteissa. Reittien avulla voidaan ohjata ja helpottaa ulkoilijoiden liikkumista sekä lisätä turvallisuutta.

Kevyt liikkuminen luonnossa on kasvussa ja hyvin merkittyjen, matalamman kynnyksen reittien tarve kasvaa kokoajan. Ideakortti esittelee tyypillisiä talvilajeja ulkoilureiteillä, käy läpi reittien suunnitteluun, turvallisuuteen ja vastuisiin liittyviä seikkoja sekä esimerkkejä erilaisista talviulkoilureiteistä Suomessa.

Pin It on Pinterest