Ideakortti 18 – Kaupunkipuistot

Uutinen | 29.11.2017 | liikuntakaavoitus

Kansallinen kaupunkipuisto on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistys-alueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut. Kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.

Ideakortti käy läpi kaupunkipuistoilta vaadittavat kriteerit ja tyypilliset ominaispiirteet sekä kuvailee puistoja liikuntakäytössä ja vetovoimatekijänä. Ideakortissa valaistaan myös kaupunkipuistojen suunnitteluun ja hoitoon liittyviä seikkoja ja esitellään Turun ja Porvoon kaupunkipuistot.

Pin It on Pinterest