Uusia linkkejä ja julkaisuja

Sivustolle kootaan hyödyllisiä linkkejä arki- ja lähiliikunnan edistämiseen. Linkkivalikoimaa on päivitetty ja sinne on lisätty Anne Rautiaisen kirjoittama Vaikuta paikallisesti – opas kuntavaikuttamiseen. Julkaisuja ja kirjallisuutta -osio on myös päivitetty. Uutena...

Ideakortti 19 – Talviulkoilureitit

Talviulkoilureiteillä tarkoitetaan ulkoilukäyttöön varattua väylää maastossa, jota käytetään myös talvisissa olosuhteissa. Reittien avulla voidaan ohjata ja helpottaa ulkoilijoiden liikkumista sekä lisätä turvallisuutta. Kevyt liikkuminen luonnossa on kasvussa ja...

Ideakortti 18 – Kaupunkipuistot

Kansallinen kaupunkipuisto on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistys-alueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut....

Pin It on Pinterest