Aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä

Jukolan liikuntaraitti - Vuorovaikutteinen suunnittelu asuinalueen arkiliikuntaolosuhteiden kehittämisessä

Diplomityö, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. Jenny Miettinen. 23.5.2012

 

Kävely ja pyöräily kaavoituksessa

Diplomityö, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. Reijo Vaarala. 18.11.2011
Opinnäytetyö on myös Liikenneviraston selvityksiä -sarjassa julkaistava tutkimus ja siihen voi tutustua täällä.
 

Helsingin ranta-alueiden kehityssuunnitelma - Liikunta kaupunkiympäristössä

Diplomityö, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. Kari Pöykkö. 17.5.2010

Nosegrind presiin - nousevien lajien liikuntaympäristöt Oulussa

Diplomityö, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. Sirpa Luoma. 1.2.2010
 

Lähiliikuntapaikka-avustuksen hakeminen: Kempele Linnakangastalon lähiliikuntapaikka. 2010

Opinnäytetyö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, maisemasuunnittelun koulutusohjelma. Outi Tuomivaara.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010060511531