Julkaisuja ja kirjallisuutta

Julkaisuja

Husu, Pauliina; Paronen, Olavi; Suni, Jaana; Vasankari, Tommi
Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010; Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:15

Kotavaara, Ossi; Rusanen Jarmo
Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa: Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeen loppuraportti.
Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön julkaisuja 2016.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 2014:4

Lohtander, Liisa; Saressalo, Lassi; Högström, Hilkka
Euroopan rakennusperintöpäivät 2012, Liikuttavat ympäristöt
Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A:24

Moilanen, Noora (toim.)
Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2010
TEAviisari

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 250

Peltonen, Mikko
Pyöräilyradat ja -reitit, suunnittelu ja rakentaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkajulkaisu 112, 69 s., 2012.
ISBN: 978-952-267-159-2

Pyykkönen, Teijo (toim.)
Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä – Opas arviointiin
Liikuntatieteellinen Seura ja Museovirasto 2013, 83 s., sid., ISBN 978-951-8982-92-3

Rannikko, Anni; Liikanen, Veli
Liikunnan uudet ja vanhat tulokkaat
Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013
 
Suomi, Kimmo; Sjöholm, Kari; Matilainen, Pertti; Glan, Virva; Nuutinen, Laura; Myllylä, Susanna; Pavelka, Béla; Vettenranta, Jouni; Vehkakoski, Kirsi; Lee, Anna
Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-arvo
Seurantatutkimus liikuntapaikkapalveluiden muutoksista 1998-2009

Opetus- kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista kustantama julkaisu, 2012
 

Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa
Sosiaali- ja terveysministeriö, esitteitä 2010:3

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi Suunnitelma 30.11.2013
Oulun kaupunginjohtaja asetti 25.4.2013 työryhmän valmistelemaan suunnitelman terveysliikunnan vaikutusten arvioinnista. Tavoitteena oli muun muassa laatia menetelmä terveysliikunnan vaikutusten arvioimiseksi ja tehdä ehdotus arvioinnin toteuttamisesta.

Vaarala, Reijo
Kävely ja pyöräily kaavoituksessa
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2011.

 

Kirjallisuutta

Andersen, Rasmus B. Center for Sports and Architecture.
Activating architecture and urban planning – 50 Examples of Development of Attractive and Active Urban Spaces. The Sports Confederation of Denmark, The Ministry of Social Affairs. 2011.

Bramham, Peter; Wagg, Stephen.
Sport, Leisure and Culture in the Postmodern City. Leeds Metropolitan University, UK. 2009.

Fleming, Steven
Cycle Space - Architecture & Urban Design in the Age of the Bicycle. Rotterdam, Alankomaat, 2012.

Gatrell, Anthony C.
Mobilities and Health. Lancaster University, UK. 2011.

Hendricks, Barbara E.
Designing for Play. Iso-Britannia, 2011.

Moughtin, Cliff; McMahon Moughtin, Kate; Signoretta, Paola.
Urban Design
Health and the Therapeutic Environment. Oxford, UK 2009.

Myllylä, Mauri. 2017.
Biking in Practice - Ideas and acts to promote walking and cycling. RD Aluekehitys Oy. ISBN 978-952-99539-5-0.

Pucher, John; Bueler, Ralph. 2012.
City Cycling

Roibás, Anxo Cereijo; Stamatakis, Emmanuel; Black, Ken. 2011.
Design for Sport.

Vaismaa, Kalle; Mäntynen, Jorma; Metsäpuro, Pasi; Luukkonen, Terhi; Rantala, Tuuli ja Karhula, Kaisa.
Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampere 2011.

Vaismaa, Kalle; Mäntynen, Jorma; Metsäpuro, Pasi; Luukkonen, Terhi; Rantala, Tuuli ja Karhula, Kaisa.
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampere 2011.