Hankkeen oma tiedote

Hankkeen oma tiedote

Ideakortti2 - Lähiliikuntapaikka on päivitetty!

Lähiliikuntapaikka-ideakorttiin on lisätty näkökulmia lasten, nuorten ja ikäihmisten tarpeiden huomioimiseksi lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa.

Uusia linkkejä sivustolla

Sivustolle on lisätty uusia hyödyllisiä linkkejä arki- ja lähiliikunnan edistämiseen. Tutustu tarkemmin http://www.liikuntakaavoitus.fi/koulutusaineisto/linkit

Uusi ideakortti pyöräilyn rakennetuista olosuhteista lähiliikunnassa

Pyöräilyn rakennetuilla lajiolosuhteilla tarkoitetaan erilaisia ratoja, joita voidaan toteuttaa pyöräilyn lähiliikuntapaikoiksi tai osaksi monitoimisia lähiliikuntapaikkoja. Pyöräilyn lajiolosuhteita voidaan rakentaa myös koulujen pihoille tai niiden välittömään läheisyyteen koulu- ja välituntiradoiksi. Tällöin olosuhde palvelee kouluaikana koululiikunnan ja kerhotoiminnan tarpeita, ja kouluajan ulkopuolella radat ovat julkisia liikuntapaikkoja.

Kaksi uutta ideakorttia julkaistu BMX- ja maastopyöräilyyn liittyen

Pyöräily sopii liikuntamuodoksi ympärivuotisesti kaiken ikäisille niin kaupunki- kuin luonnonympäristössäkin. Lajina pyöräily on hyvin monipuolinen aivan tavallisesta pyöräilystä erilaisiin kilpalajeihin ja soveltuu erinomaisesti lähiliikuntapaikkarakentamisen teemaksi. Kahdessa uudessa ideakortissa esitellään BMX- ja maastopyöräilyn lähiliikuntapaikkojen suunnittelua.

Julkaise syötteitä