Hankkeen oma tiedote

Hankkeen oma tiedote

Ideakortti 18 - Kaupunkipuistot

Kansallinen kaupunkipuisto on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistys-alueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut. Kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.

Julkaisuja ja kirjallisuutta -osio päivitetty: Kaksi kirjaa lisätty

Julkaisuja ja kirjallisuutta -osioon on koottu liikuntakaavoitukseen liittyviä julkaisuja ja kirjallisuutta.

Turvallisen avovesiliikuntapaikan suosituksia ja ohjeet talviuintipaikan rakentamiseen

Turvallisen avovesiliikuntapaikan suositusten tavoitteena on parantaa avovesiliikunnan turvallisuutta, madaltaa kynnystä omaehtoiseen avovesiliikuntaan, kannustaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja lisätä yleisten uimarantojen käyttöä liikuntapaikkoina.

Ideakortti 17 - Kaupunkimaan uusiokäyttö liikuntaympäristönä

Kaupunkimaan uusiokäyttö on tärkeää yhdyskuntarakenteen hajaantumisen estämiseksi. Vajaakäyttöisiä maa-alueita sijaitsee usein erinomaisesti saavutettavilla paikoilla kaupunkirakenteessa ja ne tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaympäristöjen suunnitteluun.

Julkaise syötteitä