Vieraileva kirjoittaja

Vierailevan kirjoittajan blogikirjoitus

Tapio Lepikkö: Heia Norge!

Muutaman vuoden opiskeluaikana Norjassa asuneena tunnen erityistä sympatiaa maata kohtaan. Kaipaan tietenkin minun mielestäni maailman kauneimman maan käytännössä rajattomia luontoliikuntamahdollisuuksia, mutta on norjalaisilla jotain muutakin joka meiltä – ainakin toistaiseksi – puuttuu. Norjassa on nimittäin käynnistetty jo muutama vuosi sitten valtakunnallinen toimintaohjelma arkisen fyysisen aktiivisuuden ja luontoliikunnan edistämiseksi.

Helka-Liisa Hentilä: Tilaa omaehtoiseen liikuntaan

Kaupunkimainen ympäristö muodostaa yhä usemman ihmisen liikuntaympäristön. Millaiset kaupunkiympäristöt tai julkiset kaupunkitilat mahdollistavat omaehtoisen liikunnan?

Perinteisten kaupunkipuistojen ja liikuntapaikkojen, kuten pallokenttien ja kuntoratojen, rakentamisen ohella on muitakin mahdollisuuksia. Ruotsalaisessa Arkitektur -lehden numerossa 2/13 esitellään ajankohtaisia kaupunkitilojen typologioita. Niistä kaksi – parklet ja playstreet – mahdollistaa myös liikuntaulottuvuuden.

Julkaise syötteitä