Vieraileva kirjoittaja

Vierailevan kirjoittajan blogikirjoitus

Reijo Vaarala: Oulu - Pyöräilyn terävin veitsi laatikossa?

Oulua on pitkään pidetty pyöräilyn suunnannäyttäjänä Suomessa, ja monen mielestä Oulu on edelleen pyöräilyn terävin veitsi laatikossa. Näkemystä tukee maan suurin pyöräilyn kulkutapaosuus (pyöräilyn osuus 21 % kaikista matkoista) sekä noin 755 kilometrin pituinen erillinen pyörätie- ja jalankulkuverkko, joka monin paikoin yhdyskuntarakenteen sisään rakennettuna tarjoaa autoliikennettä lyhyemmät yhteydet keskustaan ja esimerkiksi Linnanmaan kampusalueelle.

Janne Metso: Lapsellinen menestys

Urheilulehden toimittaja Jari Kupila kehitti mielenkiintoiseen ajatusleikin: Pitäisikö Suomen lopettaa kansainvälisen menestykseen tavoittelu urheilussa? Sen sijaan urheiluväki voisi keskittyä kotimaiseen ja paikalliseen toimintaa sekä siihen, miten Suomesta tehdään urheilun avulla parempi paikka.

Emilia Rönkkö: Terveyden edistäminen pohjoisissa rakennetuissa ympäristöissä - ratkaisuja Kalifornian malliin?

Rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tutkitaan enenevässä määrin eri puolilla maailmaa. Ympäristöterveyden tutkimuksen piirissä tarkastellaan perinteisesti terveysuhkia, haittoja sekä riskejä patogeenisestä näkökulmasta. Rakennetun ympäristön terveyttä edistävistä mekanismeista on sen sijaan vielä melko vähän tutkittua tietoa saatavilla.

Martin Citarella: Kaupunki on liikuntapaikka! Liikunnan olosuhteita edistävää maankäytön suunnittelua Pariisissa

Pariisin alue on Euroopan suurin, noin 11 miljoonan asukkaan metropoli. Maankäytön suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti joukkoliikenteen, asumisen ja talouden kehittämiseen.  Myös liikunnan merkitys tunnistetaan valtion- ja paikallishallinnon tasolla tärkeäksi kehitysnäkökulmaksi, mutta konkreettinen liikuntanäkökulma ei useinkaan välity suunnitelmista.

Julkaise syötteitä