Vieraileva kirjoittaja

Vierailevan kirjoittajan blogikirjoitus

Koulumatkapyöräilyä edistetään monin tavoin

Suomalaislapsista vähemmän kuin kaksi kolmesta taittaa koulumatkansa jalan tai pyörällä, ja trendi on laskeva. Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen näkee, että erityisesti koulujen sijoittuminen ja säilyminen määrittävät koulumatkojen kulkumuotoja. Koulujen ollessa kaukana kodeista on luontevaa, että matkat suoritetaan jotenkin muuten kuin kävellen tai pyörällä.

Riikka Paloniemi ja Jenny Hölttä: Suunnittelu tukemaan lasten hyvinvointia ja liikkumista

Ympäristökasvatuksen, ympäristöpsykologian ja lähiluonnon tutkijat alkavat olla ilahduttavan yksimielisiä siitä, että lähiluonto on tärkeä, hyödyllinen ja tehokas tapa edistää ihmisten hyvinvointia ja tukea oppimista (Tyrväinen ym. 2007; Chawla ym. 2014). Esimerkiksi Rajaniemen (2005) väitöstutkimuksen mukaan lasten ja nuorten suosituimmat liikuntapaikat sijaitsevat usein arkiympäristössä.

Julkaise syötteitä