Käyttäjän liikuntakaavoitus blogi

Emilia Rönkkö: Terveyden edistäminen pohjoisissa rakennetuissa ympäristöissä - ratkaisuja Kalifornian malliin?

Rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tutkitaan enenevässä määrin eri puolilla maailmaa. Ympäristöterveyden tutkimuksen piirissä tarkastellaan perinteisesti terveysuhkia, haittoja sekä riskejä patogeenisestä näkökulmasta. Rakennetun ympäristön terveyttä edistävistä mekanismeista on sen sijaan vielä melko vähän tutkittua tietoa saatavilla.

Martin Citarella: Kaupunki on liikuntapaikka! Liikunnan olosuhteita edistävää maankäytön suunnittelua Pariisissa

Pariisin alue on Euroopan suurin, noin 11 miljoonan asukkaan metropoli. Maankäytön suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti joukkoliikenteen, asumisen ja talouden kehittämiseen.  Myös liikunnan merkitys tunnistetaan valtion- ja paikallishallinnon tasolla tärkeäksi kehitysnäkökulmaksi, mutta konkreettinen liikuntanäkökulma ei useinkaan välity suunnitelmista.

Kaksi uutta ideakorttia julkaistu liittyen frisbeegolfiin ja skeittipuistoihin!

Koulutusaineistoon on lisätty kaksi uutta ideakorttia. Ideakortit liittyvät frisbeegolfiin ja skeittipuistoihin. 

Suvi Helanen: Liikuntaan kannustavaa päätöksentekoa

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä säädetään alueiden käytön suunnittelulle tavoitteeksi muun muassa edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeita tyydyttävien elin- ja toimintaympäristöjen luomista. 

Julkaise syötteitä