Käyttäjän liikuntakaavoitus blogi

Kaksi uutta ideakorttia julkaistu pulkkämäkien ja matkaluistelureittien suunnitteluun liittyen

Pulkkailu on yksi talven suosituimmista liikuntamuodoista ja matkaluistelun harrastajamäärät ovat huimassa nousussa. Näiden talviaiheisten liikuntamuotojen olosuhteiden suunnittelua tarkastellaan kahdessa tuoreimmassa ideakortissa.

Ideakorttien tavoitteena on antaa konkreettisia vinkkejä liikunnan olosuhteiden huomioimiselle suunnittelutyössä. Kymmenen ideakortin sarjassa on aiemmin käsitelty mm. arkipyöräilyä, hevosurheilua, frisbeegolfia ja skeittipuistojen suunnittelua.

Janne Metso: Lapsellinen menestys

Urheilulehden toimittaja Jari Kupila kehitti mielenkiintoiseen ajatusleikin: Pitäisikö Suomen lopettaa kansainvälisen menestykseen tavoittelu urheilussa? Sen sijaan urheiluväki voisi keskittyä kotimaiseen ja paikalliseen toimintaa sekä siihen, miten Suomesta tehdään urheilun avulla parempi paikka.

Emilia Rönkkö: Terveyden edistäminen pohjoisissa rakennetuissa ympäristöissä - ratkaisuja Kalifornian malliin?

Rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tutkitaan enenevässä määrin eri puolilla maailmaa. Ympäristöterveyden tutkimuksen piirissä tarkastellaan perinteisesti terveysuhkia, haittoja sekä riskejä patogeenisestä näkökulmasta. Rakennetun ympäristön terveyttä edistävistä mekanismeista on sen sijaan vielä melko vähän tutkittua tietoa saatavilla.

Martin Citarella: Kaupunki on liikuntapaikka! Liikunnan olosuhteita edistävää maankäytön suunnittelua Pariisissa

Pariisin alue on Euroopan suurin, noin 11 miljoonan asukkaan metropoli. Maankäytön suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti joukkoliikenteen, asumisen ja talouden kehittämiseen.  Myös liikunnan merkitys tunnistetaan valtion- ja paikallishallinnon tasolla tärkeäksi kehitysnäkökulmaksi, mutta konkreettinen liikuntanäkökulma ei useinkaan välity suunnitelmista.

Julkaise syötteitä