Käyttäjän liikuntakaavoitus blogi

Tapio Lepikkö: Heia Norge!

Muutaman vuoden opiskeluaikana Norjassa asuneena tunnen erityistä sympatiaa maata kohtaan. Kaipaan tietenkin minun mielestäni maailman kauneimman maan käytännössä rajattomia luontoliikuntamahdollisuuksia, mutta on norjalaisilla jotain muutakin joka meiltä – ainakin toistaiseksi – puuttuu. Norjassa on nimittäin käynnistetty jo muutama vuosi sitten valtakunnallinen toimintaohjelma arkisen fyysisen aktiivisuuden ja luontoliikunnan edistämiseksi.

Helka-Liisa Hentilä: Tilaa omaehtoiseen liikuntaan

Kaupunkimainen ympäristö muodostaa yhä usemman ihmisen liikuntaympäristön. Millaiset kaupunkiympäristöt tai julkiset kaupunkitilat mahdollistavat omaehtoisen liikunnan?

Perinteisten kaupunkipuistojen ja liikuntapaikkojen, kuten pallokenttien ja kuntoratojen, rakentamisen ohella on muitakin mahdollisuuksia. Ruotsalaisessa Arkitektur -lehden numerossa 2/13 esitellään ajankohtaisia kaupunkitilojen typologioita. Niistä kaksi – parklet ja playstreet – mahdollistaa myös liikuntaulottuvuuden.

Arkiliikunnan olosuhdeseminaarissa keskusteltiin pyöräilyn edistämisestä

Viime vuosina pyöräilyn edistämiseksi on tapahtunut paljon Suomessa ja Euroopassa. Pyöräilybuumi oli havaittavissa myös Helsingin Paasitornissa 15.11.2012 järjestetyssä arkiliikunnan olosuhdeseminaarissa, jossa moni esitys käsitteli pyöräilyä. Päivän mittaisessa seminaarissa oli runsaasti osallistujia. ELY-keskuksiin järjestetyn videoyhteyden välityksellä osallistujia oli muistakin kaupungeista.

Liikuttavampaa suunnittelua New Yorkissa

New Yorkissa on julkaistu ohjeita ja suosituksia terveyttä ja liikuntaa edistävään suunnitteluun. Active Design Guidelines on arkkitehdeille ja yhdyskuntasuunnittelijoille suunnattu opas terveyttä edistävien rakennusten, katujen ja julkisten tilojen suunnitteluun.

Julkaise syötteitä